Strandlund vandværk a.m.b.a

Strandlund vandværk a.m.b.a

Strandlund Vandværk a.m.b.a. er et privat vandværk, der ejes af grundejerne i grundejerforeningen Strandlund. Værket blev bygget i 1971 og har gennemgået en næsten total renovering i 2004, så det i dag fremstår som et moderne og velfungerende vandværk. Værket har en indvindingstilladelse på 15000 m3 vand og udpumper ca 9500 m3 vand om året til 185 private brugere og 1 kommunalt rensningsanlæg. Der er rigeligt med rent vand i indvindingsområdet, og værkets eneste boring dækker behovet. En bestyrelse på 4 medlemmer sørger for værkets drift. Vandforbruget og værkets tilstand kontrolleres dagligt. Et elektroninsk alarmsystem melder evt. uregelmæssigheder automatisk via telefonnettet til bestyrelsen, så der hurtigt kan reageres. Strandlund Vandværk er medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark.

Nyheder

Vandtrykket er genetableret
Problemet er løst, og inden for meget kort tid skulle alt være normaliseret.
6. januar 2017

Problemer med vandtrykket!
Der er desværre pt. problemer med vandtrykket. Årsagen er endnu ukendt
6. januar 2017

Der lukkes for vandet
Der lukkes kortvarig for vandet fredag d. 6 januar ved 11 tiden.
5. januar 2017

log ind