Strandlund vandværk a.m.b.a

Strandlund vandværk a.m.b.a

Strandlund Vandværk a.m.b.a. er et privat vandværk, der ejes af grundejerne i grundejerforeningen Strandlund. Værket blev bygget i 1971 og har gennemgået en næsten total renovering i 2004, så det i dag fremstår som et moderne og velfungerende vandværk. Værket har en indvindingstilladelse på 15000 m3 vand og udpumper ca 9500 m3 vand om året til 185 private brugere og 1 kommunalt rensningsanlæg. Der er rigeligt med rent vand i indvindingsområdet, og værkets eneste boring dækker behovet. En bestyrelse på 4 medlemmer sørger for værkets drift. Vandforbruget og værkets tilstand kontrolleres dagligt. Et elektroninsk alarmsystem melder evt. uregelmæssigheder automatisk via telefonnettet til bestyrelsen, så der hurtigt kan reageres. Strandlund Vandværk er medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark.

Nyheder

Alt okay
Alt er okay - jvf analyserapport
1. august 2021

Status
Afventer stadig endelige analyseresultater
1. august 2021

Vigtig information og status
Vandledningsbruddet på Rønnebærvej er nu endelig udbedret og der er igen vand til alle beboer.
29. juli 2021

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet for alle
29. juli 2021

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet på Rønnebærvej
29. juli 2021

log ind