Strandlund vandværk a.m.b.a
forrige næste 1, 2
dato
3. juni 2011 Vandv?rket juni 2011.pdf
22. november 2011 Vandanalyse nov 2011.pdf
9. januar 2012 Analyse jan 2012 ledningsf?rt.pdf
16. maj 2012 opf?lgning analyse maj 2012.pdf
11. juni 2013 Analyse maj 2013 afg. vandv?rk.pdf
20. juni 2014 juni 2014 opf?lgning afgang vandv?rk.pdf
1. juni 2016 AR-16-CA-00424259-01.pdf
11. august 2015 AR-15-CA-00332930-01.pdf
6. juli 2016 AR-16-CA-00443021-01.pdf
11. november 2016 AR-16-CA-00486919-01.pdf

Nyheder

Alt okay
Alt er okay - jvf analyserapport
1. august 2021

Status
Afventer stadig endelige analyseresultater
1. august 2021

Vigtig information og status
Vandledningsbruddet på Rønnebærvej er nu endelig udbedret og der er igen vand til alle beboer.
29. juli 2021

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet for alle
29. juli 2021

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet på Rønnebærvej
29. juli 2021

log ind