Strandlund vandværk a.m.b.a
forrige næste 1, 2
dato
3. juni 2011 Vandv?rket juni 2011.pdf
22. november 2011 Vandanalyse nov 2011.pdf
9. januar 2012 Analyse jan 2012 ledningsf?rt.pdf
16. maj 2012 opf?lgning analyse maj 2012.pdf
11. juni 2013 Analyse maj 2013 afg. vandv?rk.pdf
20. juni 2014 juni 2014 opf?lgning afgang vandv?rk.pdf
1. juni 2016 AR-16-CA-00424259-01.pdf
11. august 2015 AR-15-CA-00332930-01.pdf
6. juli 2016 AR-16-CA-00443021-01.pdf
11. november 2016 AR-16-CA-00486919-01.pdf

Nyheder

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet kortvarig i morgen onsdag d. 23.10 mellem kl 8 og 9.00
22. oktober 2019

Info vedr. Nødforsyningsledning
Etableringen af nødforsyningsledning påbegyndes primo næste uge (uge 39)
18. september 2019

log ind