Strandlund vandværk a.m.b.a

Generalforsamlingsindkaldelse 2019

12. marts 2019


Der Indkaldes til ordinær generalforsamling i Karleby Forsamlingshus, Fredag d. 29. marts 2019, kl. 19.00.
Adressen er :
Karleby Forsamlingshus , Karlebyvej 177, St. Karleby , 4070 Kr. Hyllinge.
For yderligere information henvises der til hhv. hjemmesiden ( under menupunktet referater) eller i udhængsskabet.
Pbv
Lars Jensen

Nyheder

Generalforsamlingsindkaldelse 2019
Ordinære generalforsamling Fredag d. 29. marts 2019
12. marts 2019

log ind