Strandlund vandværk a.m.b.a

Info vedr. Nødforsyningsledning

18. september 2019


Nordkysten påbegynder gravearbejdet fra primo næste uge (uge 39) og starter med opgravning vest for Hornsherredvej og Strandlundgårdsvej i den sydlige vejrabat. Går alt planmæssigt forventes nødforsyningsledningen at være etableret senest ultimo oktober.

Konsekvenser under etableringen:
Hvis alt går som planlagt, forvendes der ingen større konsekvenser for forbrugerne under etableringen.
Der forventes kun behov for en kortvarig nedlukning af vandforsyningen på nogle få timer. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at varsle dette i så god tid som overhoved muligt og med mindst mulige gener.


For yderligere information henvises der til info skriv der kan findes under menupunktet referater eller skrivelsen i udhængskabet

Pbv.
Lars Jensen

Nyheder

Der lukkes for vandet
Der lukkes for vandet kortvarig i morgen onsdag d. 23.10 mellem kl 8 og 9.00
22. oktober 2019

Info vedr. Nødforsyningsledning
Etableringen af nødforsyningsledning påbegyndes primo næste uge (uge 39)
18. september 2019

log ind